Triển khai lắp dựng giàn giáo sàn 2.

Triển khai thi công lắp dựng cốt pha, cốt thép cột tầng 1.

Thi công cốp pha vách thang máy.

Thi công cốt thép sàn, dầm sàn, ống âm sàn M&E tại khu vực sàn 2.

Đổ bê tông sàn 2 Block B.

Bảo dưỡng bê tông sàn block B sau khi đổ.