Thi công thép, coffa tầng 7 Block A.

Thi công đổ bê tông cột tầng 7.

Thi công cột tầng 8 Block B.

Thi công thép, hệ thống M&E âm sàn tầng 8.

Thi công thép sàn tầng 8.

Thi công đổ sàn tầng 8.

Jamona Heights nhìn từ mặt tiền đường Bùi Văn Ba.