Công trình nhìn từ mặt tiền đường Bùi Văn Ba.

   

 

Hoàn thành đổ bê tông tầng 5 block A.

Bảo dưỡng bê tông sàn.

Thi công cốp pha vách thang máy.

Thi công cốt thép sàn, dầm sàn, ống âm sàn M&E.

Triển khai đổ bê tông cột tầng 3.

Triển khai lắp dựng giàn giáo bao che tầng 2, 3.

Triển khai lắp dựng giàn giáo bao che tầng 4.

Triển khai thi công lắp dựng cốt pha, cốt thép.

P.QLTH