Hoàn thiện lô L.

Thi công coffa tầng 3 nhà lô F.

Thi công dầm sàn tầng 1 lô H.

Thi công cột tầng 2 lô A-B.

Thi công trạm xử lý nước thải.

P.QLTH