Triển khai thi công hoàn thiện mặt ngoài nhà lô L.

Triển khai thi công hoàn thiện mặt ngoài nhà lô D.

Thi công cốp pha vách tầng hầm lô H.

Thi công cốp pha sàn tầng mái nhà Lô I.

Thi công cột sàn tầng 2 nhà Lô F.

Thi công dầm, móng tầng 1 lô A-B.

Thi công đào đất, xây cốp pha móng và thép tầng hầm lô G.

Thi công mặt ngoài nhà Lô E.

Thi công tầng mái nhà Lô E.

P. QLTH