Thi công những hạng mục cuối cùng bên trong căn hộ.

Thi công bờ bao xung quanh khu căn hộ.

Thi công bên ngoài hành lang của khối đế thương mại.

Thi công sơn bên ngoài căn hộ.

Khu căn hộ sắp hoàn thành.