Thi công sơn tường và lát gạch hành lang và trong từng căn hộ.

Thi công các hạng mục ở tầng trệt.

Thi công vách kính ở hành lang và khối đế thương mại.

Thi công khung kèo thép phần khối đế thương mại và hành lang khu căn hộ.

Sơn chống thấm tầng thượng và lắp cửa căn hộ.

Mặt ngoài Charmington La Pointe nhìn từ đường Cao Thắng.