Đã đổ bê tông 100% sàn 19, đang thi cốt thép sàn 20.

Thi công lắp đặt dàn giáo và lưới bao che đến tầng 20.

Thi công tô tường đến tầng 08.

Thi công ống thoát nước trục đứng đến tầng 14.

 

Thi công xây tường đến tầng 14.

Thi công ống điện ống gas đến tầng 10.

P.QLTH