Thi công ống điện ống gas đến tầng 16.

Thi công xây tường đến tầng 19.

Thi công ống dẫn báo cháy đến tầng 19.

Tô tường bên trong căn hộ đến tầng 16 và cán nền căn hộ tầng 08.

Lắp ống gió pccc hành lang tầng 15.

Tô tường bên ngoài tầng 03 đến tầng 15.

P.QLTH