Thi công ống dẫn báo cháy đến tầng 18, lắp ống gió PCCC hành lang tầng 10 và lắp máng cáp hành lang tầng 08.

Thi công chống thấm đến tầng 08, cán nền căn hộ tầng 05.

Thi công ống điện ống gas đến tầng 15.

Thi công tô tường bên trong căn hộ đến tầng 14.

Thi công xây tường đến tầng 17.

P.QLTH