Các thành tựu đạt được

Năm Thành tích Đơn vị khen thưởng
Giải doanh nghiệp: Các thành tích tiêu biểu của Sacomreal-S:
2009 Giải Vàng Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Tiêu Biểu do Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam trao tặng năm 2009 Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam
2009 Giải Nhà Môi Giới Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Tiêu Biểu do Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam trao tặng năm 2009 Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam
2010 Cúp Vàng thương hiệu ngành Xây dựng – Bất động sản Việt Nam do Bộ Xây dựng trao tặng vào tháng 9/2010 Bộ Xây dựng